Kiểu nhân vật cải trang - giả mạo trong truyện cổ tích thần kì và sinh hoạt người Việt

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nghiêm Thị Hiền

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tiến hành làm rõ các vấn đề về truyện cổ tích thần kì và truyện cổ tích sinh hoạt người Việt, kiểu nhân vật “cải trang - giả mạo”, chọn lọc những tác phẩm thuộc kiểu truyện nhân vật “cải trang - giả mạo” để khảo sát và tìm ra những kết luận chung, lập nên các mô hình khái quát. Qua đó, phân tích và nhấn mạnh vai trò của kiểu nhân vật “cải trang – giả mạo” trong cấu trúc tác phẩm truyện cổ tích, sự tương đồng giữa kiểu truyện này với các kiểu truyện khác. Chỉ ra những mối liên hệ giữa kiểu truyện nhân vật “cải trang – giả mạo” với các kiểu nhân vật khác, với văn hóa và con người trong xã hội xưa.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nghiêm Thị Hiền
Người đóng góp:Phạm Đặng Xuân Hương
Thông tin nhan đề:Kiểu nhân vật cải trang - giả mạo trong truyện cổ tích thần kì và sinh hoạt người Việt
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:84 tr. + Phụ lục
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)