Xây dựng nguồn ngữ liệu đa phương tiện từ lĩnh vực truyền hình để dạy học đọc hiểu văn bản thông tin trong môn Ngữ văn ở trường Phổ thông

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Võ Thùy Trang

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng nguồn ngữ liệu đa phương tiện từ truyền hình để dạy học đọc hiểu văn bản thông tin trong môn Ngữ văn ở trường phổ thông. Tổ chức xây dựng nguồn ngữ liệu đa phương tiện từ truyền hình để làm ngữ liệu dạy học đọc hiểu văn bản thông tin. Định hướng sử dụng nguồn ngữ liệu đa phương tiện từ truyền hình để dạy học đọc hiểu văn bản thông tin trong môn Ngữ văn ở trường phổ thông. Thực nghiệm sư phạm.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Võ Thùy Trang
Người đóng góp:Trịnh Thị Lan
Thông tin nhan đề:Xây dựng nguồn ngữ liệu đa phương tiện từ lĩnh vực truyền hình để dạy học đọc hiểu văn bản thông tin trong môn Ngữ văn ở trường Phổ thông
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:104 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2017

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)