Sử dụng trò chơi ngôn ngữ trong dạy học tiếng Việt nhằm phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh lớp 9

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Minh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư Phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2018

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Hệ thống hóa một số vấn đề lí luận về trò chơi, trò chơi ngôn ngữ; lí luận về dạy học định hướng phát triển năng lực học sinh, về dạy học định hướng phát triển năng lực giao tiếp trong môn Ngữ văn. Tìm hiểu thực trạng, khả năng sử dụng, xây dựng, tổ chức, thiết kế giáo án thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của trò chơi ngôn ngữ trong dạy học (nhóm bài Ngữ dụng) ở chương trình Ngữ văn 9 nhằm phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh lớp 9

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Minh
Người đóng góp:Lương Thị Hiền
Thông tin nhan đề:Sử dụng trò chơi ngôn ngữ trong dạy học tiếng Việt nhằm phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh lớp 9
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:105 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2018

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)