Ẩn dụ ý niệm Dòng chảy trong tiểu thuyết Bến không chồng của Dương Hướng

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Hà

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Xây dựng khung lí luận về ẩn dụ ý niệm, khảo sát biểu thức ngôn ngữ chứa nghĩa dòng chảy. Thống kê, phân loại biểu thức ngôn ngữ đã khảo sát theo tiêu chí: ẩn dụ cơ sở và ẩn dụ phái sinh. Phân tích mô hình tri nhận ẩn dụ ý niệm dựa trên tính tri nhận nghiệm thân và phông nền văn hóa. Trên cơ sở đó chỉ ra sự tư duy sáng tạo của nhà văn Dương Hướng thông qua các mô hình ẩn dụ ý niệm mang tính cộng đồng, dân tộc.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Hà
Người đóng góp:Đặng Thị Hảo Tâm
Thông tin nhan đề:Ẩn dụ ý niệm Dòng chảy trong tiểu thuyết Bến không chồng của Dương Hướng
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:110 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)