Dạy học tập làm văn tự sự cho học sinh Trung học cơ sở theo quan điểm tiếp cận tiến trình

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Đặng Phương Oanh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu những cơ sở lí luận của việc dạy học viết theo quan điểm tiếp cận tiến trình và phát triển năng lực viết của học sinh THCS. Khảo sát thực trạng về dạy học tập làm văn tự sự trong nhà trường THCS và khả năng viết văn tự sự của học sinh. Đề xuất tổ chức các hoạt động dạy học tập làm văn tự sự dựa trên tiến trình cho học sinh. Tiến hành thực nghiệm để đánh giá tính khả thi và kiểm tra hiệu quả của những đề xuất mà luận văn đưa ra.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Đặng Phương Oanh
Người đóng góp:Lê Minh Nguyệt
Thông tin nhan đề:Dạy học tập làm văn tự sự cho học sinh Trung học cơ sở theo quan điểm tiếp cận tiến trình
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:185 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)