Ý niệm dòng chảy trong thơ ca kháng chiến chống Mỹ

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Phạm Hải Anh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2018

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tiến hành khảo sát tìm ra những biểu thức ngôn ngữ thuộc phạm trù dòng chảy trong thơ ca kháng chiến chống Mỹ, đưa ra khái niệm dòng chảy và miền dòng chảy theo quan điểm nghiên cứu của Lakoff. Đồng thời, thiết lập hệ thống các phương diện của miền dòng chảy trong thơ kháng chiến chống Mĩ như tên gọi, đặc tính, vật hữu quan của dòng chảy, hoạt động của con người trên dòng chảy để chỉ ra điển mẫu tên gọi, điển mẫu đặc tính, trạng thái của miền dòng chảy trong chảy trong thơ kháng chiến chống Mĩ. Trên cơ sở đó đưa ra một số ẩn dụ ý niệm dòng chảy tiêu biểu để thấy được đặc điểm tư duy và văn hóa của người Việt về phạm trù này ở thời kì chống Mĩ.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Phạm Hải Anh
Người đóng góp:Đặng Thị Hảo Tâm
Thông tin nhan đề:Ý niệm dòng chảy trong thơ ca kháng chiến chống Mỹ
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:135 tr.
Năm Xuất Bản:2018

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)