Phát triển năng lực đối thoại cho học sinh lớp 12 trong dạy học làm văn nghị luận xã hội

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Phan Nguyễn Trà Giang

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2016

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lí luận về năng lực nói chung, đặc điểm hình thành năng lực đối thoại nói riêng ở học sinh lớp 12. Điều tra thực trạng của việc rèn luyện, phát triển năng lực đối thoại trong dạy học làm văn nghị luận xã hội ở nhà trường phổ thông trên hai đối tượng cụ thể là: giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn khối 12 và học sinh đang học lớp 12 ở một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xây dựng quy trình rèn luyện, phát triển năng lực đối thoại cho học sinh lớp 12 trong dạy học làm văn nghị luận xã hội ở từng khâu cụ thể. Đề ra một số tiêu chí nhằm đánh giá năng lực đối thoại được thể hiện trong bài văn nghị luận xã hội của học sinh lớp 12. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng giả thuyết.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Phan Nguyễn Trà Giang
Người đóng góp:Nguyễn Quang Ninh
Thông tin nhan đề:Phát triển năng lực đối thoại cho học sinh lớp 12 trong dạy học làm văn nghị luận xã hội
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:118 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2016

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)