Xây dựng câu hỏi đọc hiểu văn bản phần Văn học Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn 9 theo định hướng phát triển năng lực

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Vũ Thị Hoài

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2018

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản mang tính lý luận về đọc hiểu và năng lực người học. Xác định những khái niệm, đặc trưng, biểu hiện của năng lực và năng lực sáng tạo trong dạy học văn. Khảo sát thực trạng của giờ dạy học văn hiện nay ở nhà trường. Đề xuất một số biện pháp hướng dẫn đọc hiểu theo định hướng phát triển năng lực. Tiến hành thực nghiệm một số giờ dạy phần văn học Việt Nam hiện đại trong chương trình lớp 9 để bước đầu kiểm chứng, đánh giá hiệu quả thực tiễn và tính khả thi của những hình thức sư phạm đã đề xuất .

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Vũ Thị Hoài
Người đóng góp:Nguyễn Trọng Hoàn
Thông tin nhan đề:Xây dựng câu hỏi đọc hiểu văn bản phần Văn học Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn 9 theo định hướng phát triển năng lực
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:126 tr .
Năm Xuất Bản:2018

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)