Dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh dân tộc Mông trong môn Ngữ văn ở trường Trung học cơ sở

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Lã Thị Thanh Huyền

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Phân tích, hệ thống hóa, xây dựng cơ sở lí luận của việc dạy học đọc hiểu văn bản thông tin trong môn Ngữ văn cho học sinh Trung học cơ sở dân tộc Mông. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp cho việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học đọc hiểu văn bản thông tin trong môn Ngữ văn cho học sinh Trung học cơ sở dân tộc Mông. Đưa ra những giải pháp đã đề xuất vào thực nghiệm trên đối tượng học sinh dân tộc Mông ở Nghệ An, Thanh Hóa để kiểm chứng tính khả thi, tính hiệu quả trong hoạt động dạy học văn bản thông tin.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Lã Thị Thanh Huyền
Người đóng góp:Trịnh Thị Lan||Nguyễn Văn Tứ
Thông tin nhan đề:Dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh dân tộc Mông trong môn Ngữ văn ở trường Trung học cơ sở
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:161 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)