Tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong dạy học đọc hiểu tác phẩm tự sự (Ngữ văn 8, tập 1)

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hà

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư Phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2018

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Hệ thống hóa những vấn đề lí luận về kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống, tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong môn Ngữ văn ở cấp THCS. Khảo sát thực trạng và đề xuất các biện pháp, tổ chức dạy học tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua dạy học đọc hiểu tác phẩm tự sự (Ngữ văn 8, tập 1). Bước đầu thực nghiệm vào những bài dạy cụ thể để kiểm tra tính khả thi của đề tài

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Thanh Hà
Người đóng góp:Phan Thị Hồng Xuân
Thông tin nhan đề:Tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong dạy học đọc hiểu tác phẩm tự sự (Ngữ văn 8, tập 1)
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:113 tr.
Năm Xuất Bản:2018

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)