Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học chương Từ trường - Vật lí 11 nhằm phát triển năng lực vật lí của học sinh

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Thu

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2018

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu một cách có hệ thống về cơ sở lý luận dạy học, dạy học bài tập vật lí nói chung; dạy học bài tập vật lí theo định hướng phát triển năng lực: các khái niệm, phân loại và định hướng sử dụng. Tìm hiểu thực tế về hệ thống bài tập vật lí “Từ trường” - Vật lí 11 của Sách giáo khoa, sách tham khảo và của một số giáo viên đang sử dụng trong dạy học tại một số trường THPT hiện nay; Cách thức xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập chương “Từ trường” - Vật lí 11 nhằm phát triển năng lực vật lí của học sinh ở trường THPT. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi của đề tài nghiên cứu.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Hoài Thu
Người đóng góp:Nguyễn Văn Biên
Thông tin nhan đề:Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học chương Từ trường - Vật lí 11 nhằm phát triển năng lực vật lí của học sinh
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:130 tr.
Năm Xuất Bản:2018

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)