Tổ chức dạy học trên cơ sở vấn đề nội dung kiến thức Các bức xạ không nhìn thấy - Vật lí 12 Trung học phổ thông

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Phạm Thị Tuyết

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư Phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2018

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan cơ sở lí luận về dạy học trên cơ sở vấn đề và cơ sở lí luận về bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề. Nghiên cứu nội dung kiến thức các bức xạ không nhìn thấy là tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X; các thông tin khoa học và đời sống các nội dung liên quan đến ứng dụng của các bức xạ này để xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề phù hợp với trình độ đối tượng học sinh. Điều tra thực tiễn dạy học bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua việc dạy nội dung kiến thức tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X ở trường phổ thông. Tiến hành thực nghiệm sư phạm ở trường THPT để kiểm chứng giả thuyết khoa học của đề tài và rút ra kết luận cần thiết.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Phạm Thị Tuyết
Người đóng góp:Đỗ Hương Trà
Thông tin nhan đề:Tổ chức dạy học trên cơ sở vấn đề nội dung kiến thức Các bức xạ không nhìn thấy - Vật lí 12 Trung học phổ thông
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:87 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2018

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)