Xây dựng và sử dụng chuỗi bài tập gắn với thực tiễn thuộc chủ đề ''động lực học'' - Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực vật lí của học sinh

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Đoàn, Hương Giang

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn về: dạy học định hướng phát triển năng lực; khung năng lực môn vật lý, kiến thức chủ đề về ''Động lực học'' trong Chương trình giáo dục phổ thông mới; tình hình thực tế dạy học hệ thống bài tập chương ''Động lực học chất điểm'' - Vật lý 10 ở một số trường phổ thông. Xây dựng, đề xuất cách thức sử dụng chuỗi bài tập thực tiễn nhằm phát triển năng lực vật lý cho học sinh trung học phổ thông tập chung vào vận dụng kiến thức kĩ năng đã học của học sinh

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Đoàn, Hương Giang
Thông tin nhan đề:Xây dựng và sử dụng chuỗi bài tập gắn với thực tiễn thuộc chủ đề ''động lực học'' - Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực vật lí của học sinh
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:75 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)