Soạn thảo và sử dụng bài tập có nội dung thực tế chương Động học chất điểm - Vật lí 10 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Đinh Thị Ánh Tuyết

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lí luận về dạy học bài tập vật lý, năng lực giải quyết vấn đề; nội dung kiến thức và phân loại bài tập trong chương Động học chất điểm. Soạn thảo, lựa chọn bài tập vật lí có nội dung thực tế và quy trình giải các bài tập đó. Thực nghiệm sư phạm.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Đinh Thị Ánh Tuyết
Người đóng góp:Đỗ Hương Trà
Thông tin nhan đề:Soạn thảo và sử dụng bài tập có nội dung thực tế chương Động học chất điểm - Vật lí 10 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:99 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2017

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)