Dạy học với các công nghệ mới nổi trong giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Hà, Đức Ngọc

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan các nghiên cứu về dạy học với các công nghệ mới nổi, cơ sở lí luận về dạy học với các công nghệ mới nổi. Thực trạng và thiết kế dạy học với các công nghệ mới nổi trong giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. Thực nghiệm sư phạm

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Hà, Đức Ngọc
Thông tin nhan đề:Dạy học với các công nghệ mới nổi trong giáo dục nghề nghiệp Việt Nam
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:193 tr
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)