Xây dựng và sử dụng các thí nghiệm kỹ thuật số theo quan điểm dạy học dựa trên nghiên cứu trong dạy học một số kiến thức về động lực học chất điểm và các định luật bảo toàn - Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Mai, Hoàng Phương

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Khái quát cơ sở lí luận và thực tiễn về dạy học dựa trên nghiên cứu trong dạy học vật lí nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. Xây dựng, hoàn thiện thí nghiệm kết nối máy tính và thí nghiệm tương tác trên màn hình, trên cơ sở đó thiết kế tiến trình dạy học dựa trên nghiên cứu một số kiến thức về ''Động lực học chất điểm'' và ''Các định luật bảo toàn'' có sử dụng thí nghiệm kĩ thuật số đã hoàn thiện nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. Thực nghiệm sư phạm

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Mai, Hoàng Phương
Thông tin nhan đề:Xây dựng và sử dụng các thí nghiệm kỹ thuật số theo quan điểm dạy học dựa trên nghiên cứu trong dạy học một số kiến thức về động lực học chất điểm và các định luật bảo toàn - Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:211 tr
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)