Triết lý nhân sinh trong nghi lễ thờ cúng của người Êđê ở Buôn Ma Thuột

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Mai, Trọng An Vinh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Trình bày những vấn đề lý luận liên quan đến triết lý nhân sinh trong nghi lễ thờ cúng của người Êđê ở Buôn Ma Thuột. Phân tích làm rõ những nội dung cơ bản, những giá trị, hạn chế của triết lý nhân sinh trong nghi lễ thờ cúng, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy giá trị, khắc phục hạn chế trong hoạt động tín ngưỡng nói chung và trong nghi lễ thờ cúng của người Êđê ở Buôn Ma Thuột nói riêng

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Mai, Trọng An Vinh
Thông tin nhan đề:Triết lý nhân sinh trong nghi lễ thờ cúng của người Êđê ở Buôn Ma Thuột
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:159 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)