Thơ nữ Việt Nam sau 1975 những tìm tòi và cách tân

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Lê, Thùy Nhung

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nhận diện khái quát bức tranh diện mạo của thơ nữ Việt Nam sau 1975 qua các chặng đường nối tiếp song hành giữa các thế hệ nhà thơ, những quan niệm thơ và những xu hướng các tân thơ chủ yếu. Tập trung phân tích những tìm tòi, cách tân của thơ nữ Việt Nam sau 1975 trên phương diện nội dung, trọng tâm là cảm hứng trữ tình, cái tôi trữ tình và chỉ ra những tìm tòi cách tân cụ thể trên các phương diện cấu trúc, hình ảnh, ngôn ngữ, giọng điệu

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Lê, Thùy Nhung
Thông tin nhan đề:Thơ nữ Việt Nam sau 1975 những tìm tòi và cách tân
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:163 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)