Văn xuôi viết về nông thôn trong văn học Việt Nam sau 1975

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Bùi Quang Trường

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư Phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2012

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nhìn lại đề tài nông thôn trong văn xuôi trước 1975, tìm hiểu hoàn cảnh lịch sử xã hội thúc đẩy sự phát triển của văn xuôi viết về nông thôn sau 1975, nhất là sau 1986. Chỉ ra những hướng tiếp cận hiện thực nông thôn cùng những cảm hứng nghệ thuật trong văn xuôi viết về nông thôn sau 1975 để thấy được sự chuyển biến của đề tài so với giai đoạn trước 1975. Phát hiện một số đóng góp mới mẻ về mặt nghệ thuật của văn xuôi viết về nông thôn sau 1975.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Bùi Quang Trường
Người đóng góp:Nguyễn Văn Long
Thông tin nhan đề:Văn xuôi viết về nông thôn trong văn học Việt Nam sau 1975
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:206 tr.
Năm Xuất Bản:2012

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)