Tiếp nhận tiểu thuyết Thủy hử ở Trung Quốc từ đầu thế kỉ XX đến nay

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Phương Thảo

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2018

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tìm hiểu một số vấn đề về lý thuyết tiếp nhận; hoàn cảnh, cách thức, xu hướng tiếp nhận Thủy hử ở Trung Quốc qua các thời kỳ lịch sử. Nghiên cứu, đánh giá, phân tích, thống kê, tổng hợp, lý giải nhằm nhận diện một cách cơ bản, tổng quát và cụ thể về tình hình tiếp nhận Thủy hử ở Trung Quốc. Tập trung làm sáng tỏ những ý kiến, nhận định, đánh giá, tiếp nhận Thủy hử ở Trung Quốc. Trên cơ sở đó đưa ra một số so sánh, nhận định về tình hình tiếp nhận Thủy hử ở Trung Quốc và Việt Nam.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Phương Thảo
Người đóng góp:Trần Đình Sử||Nguyễn Thị Mai Chanh
Thông tin nhan đề:Tiếp nhận tiểu thuyết Thủy hử ở Trung Quốc từ đầu thế kỉ XX đến nay
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:163 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2018

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)