Nghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với hành vi và thái độ ứng xử của cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Loại tài liệu: Tài liệu số

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Bộ GD & ĐT

Năm Xuất Bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:Vie
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với hành vi và thái độ ứng xử của cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nhà Xuất Bản:Bộ GD & ĐT
Mô tả vật lý:106 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2017

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)