Giáo trình Kỹ thuật trồng hoa cây cảnh :

Loại tài liệu: Tài liệu số - TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC TẬP (LƯU HÀNH NỘI BỘ)

Tác giả: Phạm, Văn Duệ

Nhà Xuất Bản: Nxb. Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2005

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tác Giả:Phạm, Văn Duệ
Thông tin nhan đề:Giáo trình Kỹ thuật trồng hoa cây cảnh :
Nhà Xuất Bản:Nxb. Hà Nội
Loại hình:TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC TẬP (LƯU HÀNH NỘI BỘ)
Mô tả vật lý:152 tr
Năm Xuất Bản:2005

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)