Xây dựng câu hỏi tiếp cận hồi ứng trải nghiệm của người đọc trong dạy học tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân ở nhà trường phổ thông

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thanh Huyền

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Củng cố tiền đề lí luận và thực tiễn của lí thuyết hồi ứng và khả năng vận dụng hướng tiếp cận hồi ứng trải nghiệm vào hoạt động dạy học tác phẩm văn chương. Xây dựng và đề xuất cách thức sử dụng hệ thống câu hỏi dạy học tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân theo hướng tiếp cận hồi ứng trải nghiệm của học sinh, giúp nâng cao hiệu quả cho giờ học. Tiến hành thiết kế và thực hiện giáo án thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu quả và xác định tính khả thi của việc sử dụng câu hỏi theo hướng tiếp cận hồi ứng trải nghiệm.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thanh Huyền
Người đóng góp:Phan Thị Hồng Xuân
Thông tin nhan đề:Xây dựng câu hỏi tiếp cận hồi ứng trải nghiệm của người đọc trong dạy học tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân ở nhà trường phổ thông
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:121 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)