Tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở các trường mầm non công lập huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Hoài Uyên

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Hệ thống hóa cơ sở lý luận của việc tổ chức các trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở các trường mầm non. Trên cơ sở khảo sát và đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất biện pháp tổ chức các trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở các trường mầm non huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên và thực nghiệm sư phạm với các biện pháp đã đề xuất.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Hoài Uyên
Người đóng góp:Nguyễn Thị Thanh Hồng
Thông tin nhan đề:Tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở các trường mầm non công lập huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:94 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2017

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)