Tổ chức trò chơi đóng kịch cho trẻ mẫu giáo lớn ở các trường Mầm non thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Huỳnh Thị Dự

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lý luận về Tổ chức trò chơi đóng kịch cho trẻ mẫu giáo lớn ở các trường Mầm non. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, luận văn đề xuất các biện pháp để tổ chức trò chơi đóng kịch cho trẻ mẫu giáo lớn ở các trường Mầm non thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Huỳnh Thị Dự
Người đóng góp:Trương Thị Hoa
Thông tin nhan đề:Tổ chức trò chơi đóng kịch cho trẻ mẫu giáo lớn ở các trường Mầm non thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:106 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2017

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)