Bảo tồn và phát huy giá trị của Lễ hội Lim ở Bắc Ninh hiện nay

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hằng

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Làm rõ nguồn gốc của Lễ hội Lim, thực trạng cách thức tổ chức Lễ hội Lim xưa và nay. Nghiên cứu những giá trị văn hóa của Lễ hội Lim. Đề ra phương hướng, giải pháp, kiến nghị nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của Lễ hội Lim.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Minh Hằng
Người đóng góp:Văn Thị Thanh Mai
Thông tin nhan đề:Bảo tồn và phát huy giá trị của Lễ hội Lim ở Bắc Ninh hiện nay
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:112 tr.
Năm Xuất Bản:2017

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)