Sự vận động của hình tượng người phụ nữ qua Thánh Tông di thảo, Truyền kỳ mạn lục, Truyền kỳ tân phả và Lan trì kiến văn lục

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Phạm Thị Hương Hoa

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan những vấn đề chung về sự vận động của hình tượng người phụ nữ. Chỉ ra sự vận động của hình tượng người phụ nữ qua các tập truyện có liên quan đến đề tài trên hai phương diện chính là: nội dung và nghệ thuật. Qua đó giúp bạn đọc thấy được hệ thống sự phát triển của thể loại truyền kỳ, sự cách tân trong bút pháp nghệ thuật khi viết về hình tượng người phụ nữ

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Phạm Thị Hương Hoa
Người đóng góp:Vũ Thanh
Thông tin nhan đề:Sự vận động của hình tượng người phụ nữ qua Thánh Tông di thảo, Truyền kỳ mạn lục, Truyền kỳ tân phả và Lan trì kiến văn lục
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:116 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)