Chữ Hòa của Nho giáo trong tư tưởng Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông và Nguyễn Bỉnh Khiêm

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn, Minh Trang

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Luận văn tìm hiểu một cách hệ thống nội dung cơ bản của chữ “hòa” trong quan niệm Nho giáo. Nghiên cứu ảnh hưởng chữ “hòa” trong tư tưởng của ba đại biểu Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông và Nguyễn Bỉnh Khiêm, đồng thời bước đầu liên hệ với thực tiễn Việt Nam ngày nay về giá trị và ý nghĩa của “hòa”.

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Nguyễn, Minh Trang
Thông tin nhan đề:Chữ Hòa của Nho giáo trong tư tưởng Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông và Nguyễn Bỉnh Khiêm
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:111 tr.
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)