Một vài lớp đa thức đặc biệt trên trường các số hữu tỉ

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Lương, Đức Tuấn

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Trình bày các vấn đề về đa thức bất khả quy trên Z, một số tiêu chuẩn bất khả quy và các bài tập về đa thức bất khả quy. Trên cơ sở đó phân tích định nghĩa và các tính chất của một vài lớp đa thức đặc biệt trên trường số hữu tỉ: đa thức số, đa thức chia đường tròn, đa thức Chebyshev

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Lương, Đức Tuấn
Thông tin nhan đề:Một vài lớp đa thức đặc biệt trên trường các số hữu tỉ
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:77 tr
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)