Rèn luyện kĩ năng giải Toán về khoảng cách và thể tích khối đa diện cho học sinh THPT

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Mã, Trung Dũng

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu những lí luận về dạy học giải Toán, kĩ năng giải Toán. Tìm hiểu nội dung và tình hình dạy học Hình học cuối lớp 11 và đầu lớp 12 THPT từ góc độ rèn luyện kỹ năng giải Toán cho học sinh. Làm rõ những kĩ năng giải một số bài tập về khoảng cách, thể tích khối đa diện. Xác định định hướng để rèn luyện kĩ năng giải toán; xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập và đề xuất những biện pháp sư phạm để rèn luyện kĩ năng về khoảng cách, thể tích khối đa diện. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sư phạm đánh giá tính khả thi và hiệu quả của giải pháp

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Mã, Trung Dũng
Thông tin nhan đề:Rèn luyện kĩ năng giải Toán về khoảng cách và thể tích khối đa diện cho học sinh THPT
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:92 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)