Quản lý giáo dục hành vi ứng xử có văn hóa cho học sinh các trường trung học cơ sở miền núi huyện thủy nguyên, thành phố Hải Phòng thông qua hoạt động trải nghiệm

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn, Trung Tĩnh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lý luận vấn đề quản lý giáo dục hành vi ứng xử ứng xử có văn hóa cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý giáo dục hành vi ứng xử có văn hóa cho học sinh các trường THCS miền núi huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng thông qua hoạt động trải nghiệm. Tiến hành khảo nghiệm nhận thức về tính cần thiết và khả thi của các biện pháp đã đề xuất

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Nguyễn, Trung Tĩnh
Người đóng góp:Nguyễn, Xuân Hải
Thông tin nhan đề:Quản lý giáo dục hành vi ứng xử có văn hóa cho học sinh các trường trung học cơ sở miền núi huyện thủy nguyên, thành phố Hải Phòng thông qua hoạt động trải nghiệm
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:115 tr.+ phụ lục
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)