Đinh Gia Khánh và thi pháp nghiên cứu văn học, văn hóa dân gian Việt Nam

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Phạm Thị Mai Liên

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2016

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Khái quát văn học, văn hóa dân gian trong tiến trình phát triển của văn học, văn hóa Việt Nam; vai trò của việc sưu tầm, nghiên cứu văn học, văn hóa dân gian; vị trí của Giáo sư Đinh Gia Khánh trong nghiên cứu văn học, văn hóa dân tộc. Khảo sát, tìm hiểu phương pháp nghiên cứu của Giáo sư Đinh Gia Khánh trên hai lĩnh vực: văn học dân gian và văn hóa dân gian.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Phạm Thị Mai Liên
Người đóng góp:Đinh Thị Minh Hằng
Thông tin nhan đề:Đinh Gia Khánh và thi pháp nghiên cứu văn học, văn hóa dân gian Việt Nam
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:129 tr.
Năm Xuất Bản:2016

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)