Biểu tượng trong truyện ngắn Nhật Chiêu

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Đào Thị Hà

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Luận văn khám phá thế giới biểu tượng trong truyện ngắn của Nhật Chiêu để tìm ra những giá trị nghệ thuật, văn hóa thông qua các lớp biểu tượng. Từ đó góp phần giúp bạn đọc thấy được những đổi mới, sáng tạo; thấy được cái đẹp, cái đặc sắc trong nghệ thuật viết văn của Nhật Chiêu.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Đào Thị Hà
Người đóng góp:Nguyễn Văn Tùng
Thông tin nhan đề:Biểu tượng trong truyện ngắn Nhật Chiêu
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:135 tr.
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)