Dấu ấn Phật giáo trong sáng tác của Hồ Anh Thái

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Trần Bích Vân

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2018

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Khái quát chung về Phật giáo, dấu ấn Phật giáo trong văn học, tác giả Hồ Anh Thái và cái duyên với Phật giáo. Phân loại, lựa chọn ra những tác phẩm bao gồm truyện ngắn và tiểu thuyết của Hồ Anh Thái mang dấu ấn Phật giáo rõ ràng nhất. Khám phá những dấu ấn Phật giáo cụ thể qua quan niệm nghệ thuật về con người và xã hội của nhà văn; qua hệ thống giáo lý của nhà Phật được thể hiện trong tác phẩm; qua nhân vật và đặc biệt là thông qua các yếu tố nghệ thuật đặc sắc trong sáng tác Hồ Anh Thái. Từ đó chỉ ra được những đóng góp to lớn của tác giả Hồ Anh Thái với nền văn học Việt Nam đương đại .

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Trần Bích Vân
Người đóng góp:Lê Hải Anh
Thông tin nhan đề:Dấu ấn Phật giáo trong sáng tác của Hồ Anh Thái
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:93 tr .
Năm Xuất Bản:2018

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)