Tổ chức cho học sinh thực hiện một số nhiệm vụ học tập trên phần mềm Geogebra trong dạy học Toán 9

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Hoàng, Thị Như Quỳnh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu lý luận, tìm hiểu thực trạng, thiết kế và đề xuất một số biện pháp áp dụng dạy học dự án và sử dụng phần mềm Geogebra trong dạy học toán lớp 9 ở một số cơ sở giáo dục trên địa bàn Bắc Ninh

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Hoàng, Thị Như Quỳnh
Thông tin nhan đề:Tổ chức cho học sinh thực hiện một số nhiệm vụ học tập trên phần mềm Geogebra trong dạy học Toán 9
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:77 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)