Hình tượng văn học như là kí hiệu

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Mai Thị Hồng Tuyết

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan vấn đề nghiên cứu tính kí hiệu của hình tượng văn học, sơ lược về tình hình nghiên cứu kí hiệu học trên thế giới và vận dụng kí hiệu học vào Việt Nam. Phân tích kí hiệu và hình tượng văn học, mã hóa và giải mã như là hành vi sáng tạo, tiếp nhận hình tượng văn học; làm rõ quá trình sản sinh và giải mã kí hiệu này - một quá trình động; qua đó khẳng định sự tác động của các yếu tố ngoài văn bản đối với cấu trúc ấy.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Mai Thị Hồng Tuyết
Người đóng góp:Trần Đình Sử
Thông tin nhan đề:Hình tượng văn học như là kí hiệu
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:158 tr.
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)