Cơ sở văn hoá Việt Nam / Trần Quốc Vượng Trần Quốc Vượng  

Cơ sở văn hoá Việt Nam / Trần Quốc Vượng

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Trần Quốc Vượng

Nhà Xuất Bản: Giáo dục

Năm Xuất Bản: 2000

Mã ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Trần Quốc Vượng
Thông tin nhan đề:Cơ sở văn hoá Việt Nam / Trần Quốc Vượng
Xuất bản, phát hành:H. : Giáo dục , 2000
Mô tả vật lý:288 tr.
Từ Khóa:Cơ sở văn hoá. Văn hoá. Việt Nam

Tổng số bản: 107

Tổng số bản rỗi: 94

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 390G1/001-30; 390G1/18432; 390G1/25873-82; 390G1/25884-92; 390G1/25894-908; 390G1/5403; 390G1/5802; 390G1/6027; 390G1/70684; 390G1/71687-90; 390G1/71692; 390G1/71694-5; 390G1/71776; 390G1/72499-505; 390G1/76011-6; 390G1/77174; 390G1/77471-3; 390G1/77670; 390G1/79522-3; 390G1/80010; 390G1/84408; 390G1/84652-4; 390G1/84703; 390G1/84713; 390G1/84918; 390G1/84920; 390G1/85367

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa