Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới / Đào Tuấn Thành, Dương Duy Bằng, Đinh Ngọc Bảo,...; Cb.: Đào Tuấn Thành Đào, Tuấn Thành  

Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới / Đào Tuấn Thành, Dương Duy Bằng, Đinh Ngọc Bảo,...; Cb.: Đào Tuấn Thành

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Đào, Tuấn Thành

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm

Năm Xuất Bản: 2022

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:909
Tác giả:Đào, Tuấn Thành Đinh, Ngọc Bảo Dương, Duy Bằng
Thông tin nhan đề:Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới / Đào Tuấn Thành, Dương Duy Bằng, Đinh Ngọc Bảo,...; Cb.: Đào Tuấn Thành
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm , 2022
Mô tả vật lý:300 tr.
Từ Khóa:Giáo trình. Lịch sử. Thế giới. Văn minh

Tổng số bản: 169

Tổng số bản rỗi: 165

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 000G6/0001-165; VL-D/8752; VL-M/8909-10; V-TK/7827

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa