Bắt nạt qua mạng ở học sinh Trung học phổ thông Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh / Nguyễn Phương Dung Nguyễn, Phương Dung  

Bắt nạt qua mạng ở học sinh Trung học phổ thông Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh / Nguyễn Phương Dung

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Nguyễn, Phương Dung

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tóm tắt nội dung

Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về bắt nạt qua mạng (khái niệm, đặc điểm, biển hiện, tác hại). Khảo sát, đánh giá thực trạng của hiện tượng bắt nạt qua mạng và nguyên nhân của thực trạng đó. Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp để hạn chế hiện tượng trên.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:373.158019
Tác giả:Nguyễn, Phương Dung
Thông tin nhan đề:Bắt nạt qua mạng ở học sinh Trung học phổ thông Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh / Nguyễn Phương Dung
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2021
Mô tả vật lý:102 tr. + phụ lục
Từ Khóa:Bắc Ninh. Học sinh. Mạng xã hội. Tâm lý học trường học. Trung học phổ thông Lương Tài

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/8718

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa