Tổ chức hoạt động giáo dục phòng, chống bạo lực học đường tại các trường Trung học cơ sở huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Quỳnh Chi Nguyễn, Thị Quỳnh Chi  

Tổ chức hoạt động giáo dục phòng, chống bạo lực học đường tại các trường Trung học cơ sở huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Quỳnh Chi

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Nguyễn, Thị Quỳnh Chi

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2019

Tóm tắt nội dung

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức hoạt động giáo dục phòng, chống bạo lực học đường tại các trường phổ thông Trung học cơ sở. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất, khảo nghiệm các biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục phòng, chống bạo lực học đường tại các trường THCS huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:373.17820959735
Tác giả:Nguyễn, Thị Quỳnh Chi
Thông tin nhan đề:Tổ chức hoạt động giáo dục phòng, chống bạo lực học đường tại các trường Trung học cơ sở huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Quỳnh Chi
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2019
Mô tả vật lý:104 tr. + phụ lục
Từ Khóa:Bạo lực học đường. Hải Phòng. Kiến Thụy. Phòng chống. Quản lí giáo dục. Trung học cơ sở

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/5747

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa