Quản lý phối hợp các lực lượng trong giáo dục phòng tránh bắt nạt trực tuyến cho học sinh trung học phổ thông ngoài công lập Thành phố Hà Nội / Trần Huyền My Trần, Huyền My  

Quản lý phối hợp các lực lượng trong giáo dục phòng tránh bắt nạt trực tuyến cho học sinh trung học phổ thông ngoài công lập Thành phố Hà Nội / Trần Huyền My

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Trần, Huyền My

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2022

Tóm tắt nội dung

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý phối hợp các lực lượng trong giáo dục phòng tránh bắt nạt trực tuyến cho học sinh trung học phổ thông ngoài công lập. Phân tích thực trạng, đề xuất biện pháp quản lý phối hợp các lực lượng trong giáo dục phòng tránh bắt nạt trực tuyến cho học sinh trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:373.1190959731
Tác giả:Trần, Huyền My
Thông tin nhan đề:Quản lý phối hợp các lực lượng trong giáo dục phòng tránh bắt nạt trực tuyến cho học sinh trung học phổ thông ngoài công lập Thành phố Hà Nội / Trần Huyền My
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2022
Mô tả vật lý:121 tr. + phụ lục
Từ Khóa:Bắt nạt trực tuyến. Cộng đồng. Gia đình. Hà Nội. Học sinh. Phòng tránh. Quản lý giáo dục. Quản lý phối hợp. Trung học phổ thông ngoài công lập

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/9186

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa