Quản lý giáo dục phòng chống bạo lực học đường ở các trường trung học cơ sở huyện Hàm Yển, tỉnh Tuyên Quang / Nguyễn Minh Toán Nguyễn, Minh Toán  

Quản lý giáo dục phòng chống bạo lực học đường ở các trường trung học cơ sở huyện Hàm Yển, tỉnh Tuyên Quang / Nguyễn Minh Toán

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Nguyễn, Minh Toán

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tóm tắt nội dung

Xây dựng cơ sở lý luận về phòng, chống bạo lực học đường ở các trường trung học cơ sở. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý phòng chống bạo lực học đường ở các trường trung học cơ sở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:373.178209597153
Tác giả:Nguyễn, Minh Toán
Thông tin nhan đề:Quản lý giáo dục phòng chống bạo lực học đường ở các trường trung học cơ sở huyện Hàm Yển, tỉnh Tuyên Quang / Nguyễn Minh Toán
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2020
Mô tả vật lý:107 tr. + Phụ lục
Từ Khóa:Bạo lực học đường. Hàm Yên. Phòng chống. Quản lý giáo dục. Trung học cơ sở. Tuyên Quang

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/7159

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa