Hiện tượng bị bắt nạt ở học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội / Đỗ Thị Hiền Đỗ, Thị Hiền  

Hiện tượng bị bắt nạt ở học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội / Đỗ Thị Hiền

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Đỗ, Thị Hiền

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tóm tắt nội dung

Tìm hiểu, phân tích, hệ thống hóa, khái quát hóa những vấn đề lí luận liên quan đến đề tài nghiên cứu. Khảo sát thực trạng, đề xuất biện pháp giảm thiểu hiện tượng bị bắt nạt ở học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:373.1782095731
Tác giả:Đỗ, Thị Hiền
Thông tin nhan đề:Hiện tượng bị bắt nạt ở học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội / Đỗ Thị Hiền
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2021
Mô tả vật lý:104 tr.+phụ lục
Từ Khóa:Bạo lực học đường. Bắt nạt. Học sinh. Tâm lý học trường học. Trung học cơ sở

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/8723

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa