Nhân vật tài tử trong truyện Nôm tài tử giai nhân từ góc nhìn văn hóa ứng xử

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Hoàng, Thủy Dung

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Vận dụng phương pháp tiếp cận từ góc độ văn hóa trong nghiên cứu văn học để làm rõ về nhân vật tài tử trong truyện Nôm tài tử giai nhân. Từ đó, góp phần đưa ra những góc nhìn mới về tác phẩm cũng như nhân vật trong Truyện Song Tinh, Truyện Hoa Tiên, Truyện Kiều, Sơ kính tân trang,Truyện Phan Trần. Qua đó giúp người dạy và người học có cái nhìn mới mẻ và sâu sắc hơn về nhân vật nam chính trong truyện Nôm tài tử giai nhân

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Hoàng, Thủy Dung
Thông tin nhan đề:Nhân vật tài tử trong truyện Nôm tài tử giai nhân từ góc nhìn văn hóa ứng xử
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:111 tr
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)