Tiếp cận tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành từ góc độ phân tích diễn ngôn

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Thảo

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2016

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Khái quát về phân tích diễn ngôn, về tác giả Nguyễn Trung Thành và tác phẩm Rừng xà nu. Tiếp cận tác phẩm Rừng xà nu từ góc độ ngữ vực, góc độ mạch lạc để thấy rõ các phân cảnh (lớp), mối quan hệ giữa các nhân vật trong tác phẩm, mối quan hệ về mặt nội dung giữa các phát ngôn, các đoạn, các phần trong văn bản.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Thảo
Người đóng góp:Trần Kim Phượng
Thông tin nhan đề:Tiếp cận tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành từ góc độ phân tích diễn ngôn
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:114 tr.
Năm Xuất Bản:2016

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)