Hình tượng Vi Tiểu Bảo/ trong Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Thủy

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2016

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Khái quát về hình tượng nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp nói chung và nhân vật trong Lộc Đỉnh Ký nói riêng. Phân tích nhân vật đa tính cách và trong các mối quan hệ của Vi Tiểu Bảo. Trên cơ sở đó góp phần tìm hiểu sâu hơn giá trị tư tưởng và nghệ thuật, cũng như những đóng góp nổi bật và độc đáo của Lộc Đỉnh Ký đối với tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc nói riêng và lịch sử văn học Trung Quốc nói chung.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Thủy
Người đóng góp:Nguyễn Thị Mai Chanh
Thông tin nhan đề:Hình tượng Vi Tiểu Bảo/ trong Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:95 tr.
Năm Xuất Bản:2016

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)