Chi tiết nghệ thuật trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Kiều Văn Duẩn

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Từ góc nhìn của lí luận văn học, làm rõ giá trị của chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung. Chỉ ra những thành công và hạn chế của ông trong quá trình xây dựng tác phẩm và thể hiện nội dung tư tưởng của tác giả qua hệ thống chi tiết nghệ thuật.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Kiều Văn Duẩn
Người đóng góp:Trần Mạnh Tiến
Thông tin nhan đề:Chi tiết nghệ thuật trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:100 tr.
Năm Xuất Bản:2017

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)