Cơ sở đại số hiện đại / Dương Quốc Việt, Trương Thị Hồng Thanh; Cb.: Dương Quốc Việt Dương, Quốc Việt  

Cơ sở đại số hiện đại / Dương Quốc Việt, Trương Thị Hồng Thanh; Cb.: Dương Quốc Việt

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Giáo trình

Tác giả: Dương, Quốc Việt

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm

Năm Xuất Bản: 2014

Tác giả:Dương, Quốc Việt
Thông tin nhan đề:Cơ sở đại số hiện đại / Dương Quốc Việt, Trương Thị Hồng Thanh; Cb.: Dương Quốc Việt
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm , 2014
Mô tả vật lý:304 tr.

Tổng số bản: 49

Tổng số bản rỗi: 30

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510G367/0001-49

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa