Bài tập đại số tuyến tính : Sách dùng cho các trường Cao đẳng và Đại học / Nguyễn Duy Thuận Nguyễn, Duy Thuận  

Bài tập đại số tuyến tính : Sách dùng cho các trường Cao đẳng và Đại học / Nguyễn Duy Thuận

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn, Duy Thuận

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm

Năm Xuất Bản: 2006

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:512.5076
Tác giả:Nguyễn, Duy Thuận
Thông tin nhan đề:Bài tập đại số tuyến tính : Sách dùng cho các trường Cao đẳng và Đại học / Nguyễn Duy Thuận
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm , 2006
Mô tả vật lý:300 tr.
Từ Khóa:Bài tập. Đại số tuyến tính. Toán học

Tổng số bản: 75

Tổng số bản rỗi: 63

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510G338/001-65; V-LC/2454-5; VL-D/3235-6; VL-M/4986-8; VM-TK/14177-8; VM-TK/14312

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa