Cơ sở lí thuyết số và đa thức / Dương Quốc Việt, Đàm Văn Nhỉ; Cb.: Dương Quốc Việt Dương, Quốc Việt  

Cơ sở lí thuyết số và đa thức / Dương Quốc Việt, Đàm Văn Nhỉ; Cb.: Dương Quốc Việt

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Dương, Quốc Việt

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm

Năm Xuất Bản: 2017

Tác giả:Dương, Quốc Việt
Thông tin nhan đề:Cơ sở lí thuyết số và đa thức / Dương Quốc Việt, Đàm Văn Nhỉ; Cb.: Dương Quốc Việt
Xuất bản, phát hành:In lần thứ 4.-H. : Đại học Sư phạm , 2017
Mô tả vật lý:232 tr

Tổng số bản: 30

Tổng số bản rỗi: 28

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510G371/001-30

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa